Huisregels

Praktijk Trusten heeft tot doel met Tactiel Stimulering en persoonlijke begeleiding de kwaliteit van leven van cliënten te bevorderen en hen te ondersteunen bij herstel. 

Deze behandeling is niet bedoeld als alternatief voor medisch advies of behandeling. Voor behandelingen met een ander doel dan ontspanning kan het belangrijk zijn dat je eerst je (huis)arts raadpleegt.

Bij twijfel over het resultaat of nut van de behandeling kan deze worden gestaakt en kan je door- of terugverwezen worden naar je (huis)arts of behandelaar. Vervolg van de behandelingen is weer mogelijk zodra je arts/behandelaar hiermee instemt.

Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, overleg dan met deze behandelaar of een behandeling met Tactiel Stimulering tijdens die behandelingsperiode toegepast mag worden.

Geef het voor aanvang van de Tactiel Stimulering aan als je medicijnen gebruikt of onder behandeling bent van een arts, therapeut, specialist, etcetera. 

De toegepaste behandeling heeft geen erotisch karakter of doel. Bij enige aanleiding wordt de cliënt-therapeut-relatie direct verbroken.

Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat cliënten hieraan zelf meewerken.

Trusten behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren.

Bescherming privacy: alle door jou verstrekte informatie over je persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming.

Zet je mobiele telefoon uit in de behandelruimte.

Trusten is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Behandelingen worden met een digitale factuur in rekening gebracht. 

Annulering van afspraken: geef het minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling door als je de afspraak wilt annuleren. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken kunnen alsnog in rekening gebracht worden.

Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten in rekening gebracht

06 30 12 14 62
email
download hier de folder
PRAKTIJKADRES