BATC therapeut

 De BATC natuurgeneeskundig therapeut is een holistisch werkende therapeut en zorgt ervoor dat de cliënt ieder consult aandacht en hulp krijgt gericht op het totale welzijn.

 Deze hulp is gebaseerd op 5 natuurlijke principes in volgorde van prioriteit. De behandeling is dan optimaal en effectief.

 Er wordt allereerst gekeken naar de energiehuishouding, want zonder energie stagneert elk helingsproces.

 Als tweede is het noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwstelsel goed functioneren. Communicatie tussen alle weefsels en organen is nodig om de aangeboden informatie correct op te nemen. 

 Als energie en zenuwprikkels hun werk gaan doen, gaat het lichaam beter draineren en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Zodra afvalstoffen zijn afgevoerd komt er ruimte vrij voor sneller herstel van weefsel. 

 Ook is het noodzakelijk dat er gekeken wordt naar het voedingspatroon. Een must voor echt herstel. 

 Als laatste is het van belang om harmonie te creëren in het leven van elke cliënt. Daarom maakt een sociaal gesprek deel uit van ieder consult.

Door gebruik te maken van de mentale en fysieke effecten van Tactiel Stimulering aangevuld met een gesprek en adviezen op maat, wordt ieder consult gestreefd naar een optimaal resultaat op alle gebieden.

06 30 12 14 62
email
download hier de folder
PRAKTIJKADRES